Inte alla män?

Man ser nästan alltid trender i vilka värdeord som används för att driva med motståndarsidan i en debatt.
Vi har alla hört idioti om att alla män är svin.
Alla sansade människor anser iaf att det är idioti, liksom alla män är värre än djur etc etc.
Om du inte anser att det är idioti är du antingen ej sansad eller har blivit lurad av en jävligt falsk marknadsföring.

Jag har hört så jävla många förklaringar till varför det inte är dumheter, men, de alla är grundade i samma idiotiska argument.
Det är inte egentligen vad vi menar, vad vi menar är att eftersom det finns en patriarkal struktur som män drar fördel av och kvinnor får nackdelar av så har män en skuld, således en skyldighet att bekämpa sina egna fördelar till förmån för kvinnan.

Till att börja med, om det är vad som menas, SÄG DET FÖR I HELVETE DÅ.
Det är inte så svårt att faktiskt säga vad man menar istället för att säga provocerande argument som är till för att väcka uppmärksamhet, och det skapar en situation som gör att det inte skapas en jävla massa antipati mot rörelsen.

För det andra, även om det är så att kvinnan är strukturellt underordnad mannen och enbart har nackdelar av detta och mannen är strukturellt överordnad och enbart har fördelar av detta (jag tänker inte gå in på den biten, det är en komplex diskussion) så är något som är väldigt, väldigt tydligt att de inte bara är män som är skyldiga till samhällstrukturen.
Det är båda könen.
Det är jag, det är min fru, det är dina barn.
Det är vi alla.

Så om jag säger att alla kvinnor är svin för att kvinnor blir våldtagna?
Då följer jag samma logiska argument.

Sen brukar argumentet inte vara alla män är svin utan någonting närliggande “Hur kan män…”.
Den enkla sanningen?
Den generella mannen går inte runt och våldtar, trakasserar och har sig.
I Sverige, bör nämnas.
Den generella mannen uppför sig som han har blivit fostrad, liksom den generella kvinnan gör det.
Det är alltså inte “Hur kan män” som är den rätta frågan, den rätta frågan är hur kan ett fåtal personer begå hemska brott mot andra?
En stor del av förklaringen är tyvärr att en del av oss inte har moraliska spärrar, dessa människor är väldigt svåra att nå med goda värderingar då moral i grund och botten är medfött i oss i form av empati och sympati.
En annan kategori är personer som tränas att tappa empati och sympati av olika anledningar, här är exempelvis män som växer upp i en kultur där deras omgivning är svin.
Den kategorin går att angripa, det gör den.
Men då blir frågan tydligare:
Hur gör vi för att få unga män att respektera kvinnor, och i en bredare skala, sin omgivning, mer?
Och där har vi en mycket mer intressant fråga, en mycket mer komplex sådan som faktiskt angriper problemet.

Kom ihåg att de männen också är offer för samma strukturer, strukturer som tränar män att inte känna empati och sympati, att vi inte får gråta, visa ömhet, kärlek och omtanke etc.
Och den strukturen bibehålls i hög grad av kvinnor som premierar stoiska, starka män.

Så, återigen, är kvinnor svin?